Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć PIFE

Numer zamówienia: ZP.272.1.32.2020

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: