Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Wykonanie przebudowy łazienek w bryle B budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego - ul. Głowackiego 17 w Olsztynie.

Numer zamówienia: ZP.272.1.11.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 520471-N-2020