Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Korekta redakcyjna, przygotowanie do druku i druk wydawnictwa turystycznego w niemieckiej wersji językowej wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego

Numer zamówienia: ZP.272.1.15.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Załączniki: