Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
24112-07-2017Badanie sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 rok.F-II.3251.63.2017Archiwum
24213-07-2016Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 rok.F-II.3251.88.2016Archiwum
24302-11-2016Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w formie wykładu na temat podatku od towarów i usług w samorządzie województwa i jednostkach budżetowych – wprowadzenie do centralizacji oraz warsztatów praktycznych na temat odliczeń podatku VAT w samorządzie województwa i jednostkach budżetowych od 2017 roku.F.V.3251.35.26.2016Archiwum
24409-11-2016Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług na podstawie analizy dokumentów, w świetle obowiązujących przepisów oraz przygotowanie procedur podatkowych.F-V.3251.35.28.2016Archiwum
24505-11-2020Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa polegającego na opracowaniu dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego, obejmującego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pozostałe samorządowe jednostki budżetowe(wykaz jednostek stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules)...F-VI.3251.1.30.2020Archiwum
24601-09-2021Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa podatkowego polegającego na przeprowadzeniu dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weryfikacji zawartych umów sprzedaży pod kątem wystawionych faktur sprzedaży w powiązaniu z prawidłowością odliczeń podatku VAT, przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pracowników samorządowych jednostek budżetowych, bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznychF-VI.3251.42.3.2021Archiwum
24728-09-2015Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich autobusowych przewozach pasażerskich.IG.123.321.2015Archiwum
24820-08-2018Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa warmińsko-mazurskiegoIG-I.8060.116.2018Aktualne
24911-05-2016Ogłoszenie o koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiegoIG.TK.8050.1.2015.JKW trakcie
25028-05-2018Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.12.2018Archiwum
25126-06-2020Zapytanie ofertowe dotyczące usługi na : „Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego”IG-WODGiK.751. 15 .2020Archiwum
25204-07-2019Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751. 17 .2019Archiwum
25307-07-2016Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznejIG-WODGiK.751.18.2016Archiwum
25409-09-2019Zapytanie ofertowe na „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”.zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi na „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”.IG-WODGiK.751. 20 .2019Archiwum
25517-05-2022Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego - powiatu gołdapskiego oraz powiatu piskiegoIG-WODGiK.751.20.2022Rozstrzygnięte
25612-07-2022Zapytanie ofertowe na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.IG-WODGiK.751.25.2022Rozstrzygnięte
25716-02-2021Szacowanie wartości usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.5.2021Archiwum
25808-02-2022Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.6.2022W trakcie
25910-02-2022Szacowanie wartości usługi polegającej na wykonaniu numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.7.2022W trakcie
26030-04-2021Szacowanie wartości usługi polegającej na wykonaniu numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.9.2021Archiwum
Wyświetlone 241-260 z 1,372 rekordów.