Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
16127-09-2016Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej i hotelowej podczas spotkania podsumowującego doświadczenia Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w pierwszych dwóch kwartałach 2016 r.O-VI.2600.279.2016Archiwum
16224-08-2017Zapytanie ofertowe „Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego promującego dobre praktyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”OW-II.1430.5.2017Archiwum
16320-09-2017Zapytanie ofertowe na na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)O-VI.2600.8.12.2017Archiwum
16413-09-2017Zapytanie ofertowe na zakup licencji na oprogramowanie Adobe Design Standard CS6 PL lub oprogramowanie równoważne – 1 szt. oraz komputerów przenośnych – 2 szt.SI-II.2601.38.2017Archiwum
16531-08-2017Zaproszenie do składania ofert oraz rozeznanie cenowe na wykonanie usługi opracowania ekspertyzy w zakresie analizy potrzeb i możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoPR.VII.433.6.2.2017Archiwum
16614-09-2017Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań realizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichKP.V.052.100.2017Archiwum
16713-07-2016Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 rok.F-II.3251.88.2016Archiwum
16803-12-2015Zapytanie ofertowe na dostawę szaf aktowych o konstrukcji metalowej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie"SI-II.272.3.2015Archiwum
16929-09-2017Zapytanie ofertowe na dostawę licencji programu Adobe Design Standard CS6PL (lub oprograowania równoważnego) oraz na zakup komputerów przenośnych (2 szt.)SI-II.2601.38.2017Archiwum
17021-09-2017Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi – badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017, 2018 możliwością przedłużenia za lata 2019, 2020F-II.3251.63.2017Archiwum
17127-10-2017Zapytanie ofertowe na „Usługi hotelarskie - dwudniowe forum odnowy wsi 2017”OW-II.1430.11.2017Archiwum
17207-11-2016Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020).O-VI.2600.318.2016Archiwum
17302-11-2016Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w formie wykładu na temat podatku od towarów i usług w samorządzie województwa i jednostkach budżetowych – wprowadzenie do centralizacji oraz warsztatów praktycznych na temat odliczeń podatku VAT w samorządzie województwa i jednostkach budżetowych od 2017 roku.F.V.3251.35.26.2016Archiwum
17428-02-2017Wykonanie usługi promocyjnej podczas rozgrywek I ligi kobiet w piłce nożnej w sezonie 2016/2017.6296.2017.pArchiwum
17503-03-2016Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas VIII Posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)O-VI.2600.46.2016Archiwum
17601-12-2016Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) na terenie miasta Olsztyn.O-VI.2600.349.2016Archiwum
17724-11-2017Przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń w zakresie „Nieprawidłowości i odzyskiwanie środków w projektach unijnych. Korekty finansowe i zwrot środków- najnowsze orzecznictwo”.O-VI.2600.9.20.2017Archiwum
17820-12-2017Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług tłumaczenia ustnego konsekutywnego oraz szeptanego z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielskiO-VI.272.23.2017Archiwum
17921-12-2017Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2018 r. w związku z realizacją RPO WIM 2014-2020O-VI.272.25.2017Archiwum
18027-06-2017Zapytanie ofertowe na dostawę podpisu elektronicznego. Certyfikat Infrastruktury Standard server na 2 lata.SI-II.2601.24.2017Archiwum
Wyświetlone 161-180 z 1,372 rekordów.