Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
26102-12-2022Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów współpracy lokalnej w obszarze usług społecznychROPS-I.9112.1.2022Rozstrzygnięte
26226-05-2022Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów skierowanych do służb ratowniczych oraz mundurowych z zakresu wykorzystania dronów w ratownictwie i pożarnictwieSI-II.2601.36.2022W trakcie
26325-05-2022Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania na kompleksową organizację dwudniowego spotkania Wojewódzkich Rad SeniorówROPS-I.9110.1.2022Rozstrzygnięte
26401-02-2019Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej akcji społecznej „Wspieram region“ – przekaż swój 1 procent podatku organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur.KP-I.272.3.31.2019Archiwum
26526-01-2018Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej akcji społecznej „Wspieram region“ – przekaż swój 1 procent podatku organizacji pożytku publicznego z Warmii i MazurKP-I.272.1.9.2018Archiwum
26616-04-2021Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii na autobusach typu „full back”KP.V.052.28.2021Archiwum
26710-06-2022Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur oraz Konkursu PRO Warmia i Mazury.KP-I.272.56.2022Zakończone
26830-10-2018Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń, adresowanych do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020 w następującym temacie: „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku na podstawie obowiązujących Wytycznych do kwalifikowalności wydatków”O-VI.272.3.7.2018Archiwum
26920-06-2022Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie tworzenia i funkcjonowania CUSROPS-I.9112.1.2022Rozstrzygnięte
27019-12-2022Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dotyczącego opracowania diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznychROPS-I.9112.1.2022Rozstrzygnięte
27128-10-2019Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego dla pracowników socjalnych z gmin miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoROPS-I.9112.54.2019Archiwum
27220-04-2022Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie coachingu indywidualnego dla kadry zarządzającej CUS oraz ośrodków pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.ROPS-I.1431.4.2022Rozstrzygnięte
27315-10-2019Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania pn. „Ewaluacja Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku”ROPS-I.071.30.2019.ADSArchiwum
27414-10-2021Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu „Produkt z Warmii i Mazur“ realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, priorytet I „Przedsiębiorczość”, działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”. Umowa o dofinansowanie numer WND-RPWM.01.03-28-005/13KP-I.052.1.2021Archiwum
27513-05-2016Zapytanie ofertowe na przegląd i czyszczenie przewodów kominowych.O-VIII.272.15.2016Archiwum
27629-03-2021Zapytanie ofertowe na przedłużenie wsparcia dla posiadanych już licencji FG EMS VPN oraz dokupienie dodatkowej licencji umożliwiającej dostęp dla nowych stacji roboczychSI-II.2601.13.2021Archiwum
27722-06-2017Zapytanie ofertowe na przedłużenie o rok subskrypcji na możliwość aktualizacji oprogramowania dla dwóch wirtualnych NAC Gateway-ów firmy Extreme Networks oraz przedłużenie o rok subskrypcji na możliwość aktualizacji oprogramowanie do zarządzania maksymalnie 250 urządzeniami poprzez system NetSight firmy Extreme NetworksSI-II.2601.17.2017Archiwum
27814-06-2017Zapytanie ofertowe na: przedłużenie o rok subskrypcji na możliwość aktualizacji oprogramowania dla dwóch wirtualnych NAC Gateway-ów firmy Extreme NetworksSI-II.2601.17.2017Archiwum
27925-10-2021Zapytanie ofertowe na przedłużenie gwarancji wsparcia dla przełączników.SI-II.2601.73.2021Archiwum
28027-10-2021Zapytanie ofertowe na przedłużenie gwarancji systemu wideokonferencjiSI-II.2601.68.2021Archiwum
Wyświetlone 261-280 z 1,377 rekordów.