Zamówienia publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

#Data ogłoszeniaTytułNumer zamówieniaStatus
 
24109-11-2016Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług na podstawie analizy dokumentów, w świetle obowiązujących przepisów oraz przygotowanie procedur podatkowych.F-V.3251.35.28.2016Archiwum
24205-11-2020Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa polegającego na opracowaniu dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego, obejmującego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pozostałe samorządowe jednostki budżetowe(wykaz jednostek stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wewnętrznej procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules)...F-VI.3251.1.30.2020Archiwum
24301-09-2021Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa podatkowego polegającego na przeprowadzeniu dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weryfikacji zawartych umów sprzedaży pod kątem wystawionych faktur sprzedaży w powiązaniu z prawidłowością odliczeń podatku VAT, przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pracowników samorządowych jednostek budżetowych, bieżącego doradztwa w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznychF-VI.3251.42.3.2021Archiwum
24428-09-2015Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich autobusowych przewozach pasażerskich.IG.123.321.2015Archiwum
24520-08-2018Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa warmińsko-mazurskiegoIG-I.8060.116.2018Aktualne
24611-05-2016Ogłoszenie o koncesji na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiegoIG.TK.8050.1.2015.JKW trakcie
24728-05-2018Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.12.2018Archiwum
24826-06-2020Zapytanie ofertowe dotyczące usługi na : „Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego”IG-WODGiK.751. 15 .2020Archiwum
24904-07-2019Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751. 17 .2019Archiwum
25007-07-2016Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznejIG-WODGiK.751.18.2016Archiwum
25109-09-2019Zapytanie ofertowe na „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”.zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi na „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa warmińsko-mazurskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k”.IG-WODGiK.751. 20 .2019Archiwum
25217-05-2022Zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego - powiatu gołdapskiego oraz powiatu piskiegoIG-WODGiK.751.20.2022Rozstrzygnięte
25312-07-2022Zapytanie ofertowe na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.IG-WODGiK.751.25.2022Rozstrzygnięte
25416-02-2021Szacowanie wartości usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.5.2021Archiwum
25508-02-2022Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie usługi polegającej na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.6.2022W trakcie
25610-02-2022Szacowanie wartości usługi polegającej na wykonaniu numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.7.2022W trakcie
25730-04-2021Szacowanie wartości usługi polegającej na wykonaniu numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.9.2021Archiwum
25821-05-2021Zapytanie ofertowe na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiegoIG-WODGiK.751.9.2021Archiwum
25922-03-2022Zapytanie ofertowe dotyczące usługi na : „Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego”IG-WODGiK.751.9.2022Rozstrzygnięte
26022-02-2017Publikacja artykułów związanych z promocją gospodarczą w bezpłatnym dwutygodniku wydawanym w regionie.KP.0022.09.2017Archiwum
Wyświetlone 241-260 z 1,336 rekordów.