Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Inne2019-02-11(brak wartości)Szacowanie wartości zamówienia: usługa związana z wykonaniem 500 egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej "Ekonomia Społeczna" na bazie istniejącego projektu utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.Aktualne
2Inne2019-02-20(brak wartości)Szacowanie wartości zamówienia: zapewnienie kompleksowej usługi tj.: restauracyjnej, hotelowej, wynajęcia sal oraz transportu podczas czterech dwudniowych spotkań w roku 2019 organizowanych w ramach projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.03.02 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie.Aktualne
3Inne2018-08-20(brak wartości)Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa warmińsko-mazurskiegoAktualne
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-03-312016-04-06Szacowanie wartości zamówienia - rozbudowa systemu enova o moduł budżet i moduł zarządzania środkami trwałymi wytworzonymi w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskieArchiwum
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-06-142017-06-21Zapytanie ofertowe na: przedłużenie o rok subskrypcji na możliwość aktualizacji oprogramowania dla dwóch wirtualnych NAC Gateway-ów firmy Extreme NetworksArchiwum
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-06-142017-06-26Zapytanie ofertowe na: zakup licencji na wsparcie techniczne 8x5 FortiCare for FortiAnalyzer-1000CArchiwum
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2017-05-302017-06-02Odnowienie podpisu elektronicznegoArchiwum
8Inne2018-04-262018-05-24Szacowanie wartość zamówienia: organizacja wydarzenia pn. „Otwarci na Skandynawię“.Archiwum
9Inne2017-07-182017-07-27Zaproszenie do złożenia oferty na publikację czterech artykułów dotyczących działań z zakresu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM) w wydaniu piątkowym, w dzienniku o zasięgu regionalnym o największym nakładzie, ukazującym się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.Archiwum
10Inne2018-01-302018-02-02Szacowanie wartość zamówienia dot. dostawy 200 sztuk stylizowanej ozdobnej mapy ściennej województwa warmińsko-mazurskiego.Archiwum
Strona 1 z 3