Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
16101-09-2008Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczytnie oraz ustalenia regulaminu konkursu.Akty prawneMichał Chomej
16201-09-2008Przyjęcie zmian w „Planie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 68/387/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2007 r.Akty prawneMichał Chomej
16301-09-2008Ustalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/08/3.2.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.Akty prawneMichał Chomej
16401-09-2008Ustalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/08/3.2.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.Akty prawneMichał Chomej
16501-09-2008Ustalenie ceny wywoławczej sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 wraz z udziałem 2565/10000 w częściach wspólnych budynku i gruncie działki nr 103/3, położonej obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Morąg, przy ul Pomorskiej 21.Akty prawneMichał Chomej
16601-09-2008Powołanie na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.Akty prawneMichał Chomej
16701-09-2008Przyjęcie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Akty prawneMichał Chomej
16801-09-2008Wyrażenie zgody na zbycie rzeczy ruchomej stanowiącej składnik majątku trwałego przez Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Różewcu.Akty prawneMichał Chomej
16901-09-2008Wyrażenie zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.Akty prawneMichał Chomej
17001-09-2008Wyrażenie zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w OlsztynieAkty prawneMichał Chomej
17101-09-2008Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2008 rok.Akty prawneMichał Chomej
17201-09-2008Wyrażenie zgody na zbycie rzeczy ruchomych stanowiących składniki majątku trwałego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.Akty prawneMichał Chomej
17301-09-2008Dokonanie zmiany Uchwały nr 16/114/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Ramowego wieloletniego harmonogramu ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Akty prawneMichał Chomej
17401-09-2008Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie za rok 2007Akty prawneMichał Chomej
17501-09-2008Wyrażenie zgody na zbycie rzeczy ruchomych stanowiących składniki majątku trwałego przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w OlsztynieAkty prawneMichał Chomej
17601-09-2008Przyjęcie sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 za rok 2007.Akty prawneMichał Chomej
17701-09-2008Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie za rok 2007Akty prawneMichał Chomej
17801-09-2008Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku za rok 2007Akty prawneMichał Chomej
17901-09-2008Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2007Akty prawneMichał Chomej
18001-09-2008Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim za rok 2007Akty prawneMichał Chomej
Wyświetlone 161-180 z 25,363 rekordów.