Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
8115-11-2022Zapytanie ofertowe na usługę rozszerzenia licencji FortiClient EMS o 250 endpointówZamówienia publiczneAnna Lipka
8215-11-2022Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr ZP.272.1.87.2020 dla projektu RPWM.12.01.00-28-0003/21 Pomoc Techniczna RPO WiM 2014-2020 dla UM WWM na rok 2022 w ramach Działania 12.1Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
8314-11-2022Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaAkty prawneAnna Lipka
8414-11-2022Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 48/551/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaAkty prawneAnna Lipka
8514-11-2022Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 46/538/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 20 września 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaAkty prawneAnna Lipka
8614-11-2022Uchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Akty prawneAnna Lipka
8714-11-2022Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 34/384/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 12 lipca 2022 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania złożonych w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz zatwierdzenie Listy projektów wybranych do dofinansowania (z późn. zm.).Akty prawneAnna Lipka
8814-11-2022Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 2021/BZP 000104408/01 dla projektu RPWM.08.01.00-28-0021/17 Utworzenie Centrum Zawodowego w BiskupcuInformacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
8914-11-2022Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 2021_S 211-551061 dla projektu RPWM.02.02.02-28-0002/18 / „Elbląska Szkoła Eksperymentu”Informacje,konkursy, ogłoszeniaMarcin Grzegorczyk
9014-11-2022Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie wywozu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z posesji przy ul. Zacisze 18 w Elblągu, gdzie znajduje się siedziba Biura Regionalnego w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieZamówienia publiczneAnna Lipka
9110-11-2022Usługa wykonania i dostawy 200 sztuk srebrnych monet w ramce zapakowanych w spersonalizowaną obwolutęZamówienia publiczneMarcin Grzegorczyk
9210-11-2022Szacowanie wartości zamówienia na usługę dostępu do internetu w Biurze Regionalnym UMWW-M w ElbląguZamówienia publiczneAnna Lipka
9310-11-2022Szacowanie wartości zamówienia na usługę dostępu do internetuZamówienia publiczneAnna Lipka
9410-11-2022Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 1000 sztuk zawieszek odblaskowychZamówienia publiczneAnna Lipka
9510-11-2022Szacowanie wartości zamówienia na usługę dostępu do internetu w Biurze Regionalnym UMWW-M w EłkuZamówienia publiczneMarcin Grzegorczyk
9610-11-2022Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 500260577-N-2018 dla projektu RPWM.04.03.01-28-0066/18, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szpitala Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie”Informacje,konkursy, ogłoszeniaAnna Lipka
9710-11-2022Departament Finansów i Skarbu PodinspektorNabórAnna Lipka
9810-11-2022Departament Koordynacji Promocji Główny SpecjalistaNabórAnna Lipka
9910-11-2022Departament Finansów i Skarbu PodinspektorNabórMarcin Grzegorczyk
10010-11-2022Radni Województwa - Kadencja 2018-2023Informacje,konkursy, ogłoszeniaGrzegorz Usczyk
Wyświetlone 81-100 z 24,980 rekordów.