Rejestr zmian

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Rejestr zmian

Rejestr zmian

#DataTytułModułWprowadził
 
2128-08-2008Rozpatrzenie Sprawozdania z monitoringu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.Akty prawneMichał Chomej
2228-08-2008Zmiana w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.Akty prawneMichał Chomej
2328-08-2008Zmiana w składzie osobowym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Akty prawneMichał Chomej
2428-08-2008Zmiana w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Akty prawneMichał Chomej
2528-08-2008Przyjęcie projektu umowy o współpracy międzyregionalnej między Województwem Warmińsko-Mazurskim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Perugia (Republika Włoska).Akty prawneMichał Chomej
2628-08-2008Przyjęcie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok.Akty prawneMichał Chomej
2728-08-2008Zmiana uchwały Nr XII/146/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli” oraz nadania jej statutu.Akty prawneMichał Chomej
2828-08-2008Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008Akty prawneMichał Chomej
2928-08-2008Przekazanie Samorządowi Województwa Pomorskiego realizacji II etapu projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” na odcinku położonym na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Akty prawneMichał Chomej
3028-08-2008Wybór ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wykonywanie w 2008 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.Akty prawneMichał Chomej
3128-08-2008Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów przyjęcia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie młodzieży z Departamentu Côtes d’Armor w dniach 07.04.2008r. – 14.04.2008r. w ramach współpracy międzyszkolnej: projekt „Mój region, moja kultura”Akty prawneMichał Chomej
3228-08-2008Udzielenie Miastu Gołdap pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wyjazdu delegacji z Gołdapi do Niemiec realizowanego w ramach projektu „Gołdap – Stade, 10-lecie partnerstwa miast”.Akty prawneMichał Chomej
3328-08-2008Zasady korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Akty prawneMichał Chomej
3428-08-2008Zatwierdzenie zmiany w statucie Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu.Akty prawneMichał Chomej
3528-08-2008Najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu do określenia tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie.Akty prawneMichał Chomej
3628-08-2008Zatwierdzenie zmian w statucie Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.Akty prawneMichał Chomej
3728-08-2008Wyrażenie zgody na przedłużenie okresu najmu na dalszy okres 3 lat pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Elblągu, przy ul. Junaków 3 będącej w trwałym zarządzie Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.Akty prawneMichał Chomej
3828-08-2008Zatwierdzenie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rok 2008.Akty prawneMichał Chomej
3928-08-2008Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego za rok 2007 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa.Akty prawneMichał Chomej
4028-08-2008Zatwierdzenie zmiany w Regulaminie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.Akty prawneMichał Chomej
Wyświetlone 21-40 z 25,449 rekordów.