Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Informacje, konkursy, ogłoszenia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zmiana rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/15. więcej »