Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska - Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych - Aglomeracje z terenu woj. warmińsko-mazurskiego

Ogłoszono przez Michał Chomej

Wykaz aktów prawa miejscowego w sprawie wyznaczenia aglomeracji z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – stan na dzień 31.12.2017 r.

Utrata kompetencji z dniem 01.01.2018 r. - ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).