Konsultacje społeczne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
10107-09-2016Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmieniającej uchwałę Nr III/73/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olsztyn oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Olsztyn z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Konsultacje społeczneAktualny
10217-08-2016Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Konsultacje społeczneAktualny
10304-08-2016Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Symasarny z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Konsultacje społeczneAktualny
10404-08-2016Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Konsultacje społeczneAktualny
10504-08-2016Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Konsultacje społeczneAktualny
10613-06-2016Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmieniającej uchwałę nr XVIII/334/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016Konsultacje społeczneAktualny
10708-06-2016Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieKonsultacje społeczneAktualny
10817-05-2016Otwarte konsultacje społeczne „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019”Konsultacje społeczneAktualny
10916-05-2016Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na ŚrodowiskoKonsultacje społeczneAktualny
11013-04-2016Informacja o przystąpieniu do opracowywania oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów: „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10”Konsultacje społeczneAktualny
11101-04-2016Projekt „Programu ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku“ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dokumentuKonsultacje społeczneAktualny
11222-02-2016Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiKonsultacje społeczneAktualny
11319-02-2016Konsultacje „Programu rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020”Konsultacje społeczneAktualny
11404-02-2016Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016Konsultacje społeczneAktualny
Wyświetlone 101-114 z 114 rekordów.