Geologia - Obwieszczenia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych i piasków ze żwirem „KANIGOWO IX”, gmina Nidzica, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie, udzielonej firmie T&G GRAVEL Sp. z o.o. z/s 10-457 Olsztyn, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1/7 decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 września 2015 r. znak GW.7422.66.2015. więcej »

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „PODLEŚNA KOLONIA”, udzielonej firmie VARIA GROUP Sp. z o.o. z/s 14-100 Ostróda, ul. Kopernika 4, decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2010 r. znak OŚ.GW.7412-37/10 więcej »