Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Urząd Marszałkowski - Regulamin organizacyjny

Ogłoszono przez Michał Chomej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2019 r.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalony Uchwałą Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 33/480/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2019 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 40/575/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 60/847/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 10/105/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2020 r.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzone Uchwałą Nr 28/372/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2020 r.