Urząd Marszałkowski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
22108-03-2016Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowymWykaz realizowanych sprawAktualny
22201-02-2016Zadania Departamentu Kontroli oraz Departamentów Urzędu w zakresie skarg i wnioskówSkargi i wnioskiAktualny
22302-02-2016Zadania wspólne departamentów/biurUrząd MarszałkowskiAktualny
22401-02-2016Załatwianie korespondencji dotyczącej skarg i kontroliSkargi i wnioskiAktualny
22508-03-2016Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiskaWykaz realizowanych sprawAktualny
22608-11-2018Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskichWykaz realizowanych sprawAktualny
22719-02-2016Zatwierdzanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymiWykaz realizowanych sprawAktualny
22806-11-2018Zatwierdzanie projektów robót geologicznychWykaz realizowanych sprawAktualny
22908-03-2016Zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów autobusowych, na podstawie odpowiednich ustawWykaz realizowanych sprawAktualny
23029-05-2018Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji i określające obowiązki prowadzącego instalację w zakresie monitorowaniaWykaz realizowanych sprawAktualny
23119-02-2016Zezwolenia na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowymWykaz realizowanych sprawAktualny
23208-03-2016Zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholuWykaz realizowanych sprawAktualny
23318-02-2016Zgłoszenie instalacji emitujących pola elektromagnetyczneWykaz realizowanych sprawAktualny
23407-06-2018Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaWykaz realizowanych sprawAktualny
23519-03-2019Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skłąd obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).Wykaz realizowanych sprawAktualny
23608-03-2016Zlecenie realizacji zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieWykaz realizowanych sprawAktualny
23705-11-2018Zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złożaWykaz realizowanych sprawAktualny
23818-03-2020Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznyWykaz realizowanych sprawAktualny
Wyświetlone 221-238 z 238 rekordów.