Urząd Marszałkowski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
18103-03-2016Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha KętrzyńskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
18202-02-2016Wieloosobowe stanowisko ds. BHP i Ppoż.Departamenty / BiuraAktualny
18303-03-2016Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów RolnychWykaz realizowanych sprawAktualny
18407-03-2016Wniosek o umieszczenie inwestycji w programie rozwoju bazy sportowej w Województwie Warmińsko-MazurskimWykaz realizowanych sprawAktualny
18507-03-2016Wniosek o zgodę na używanie herbu Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
18604-02-2016Wojewódzka Rada Sportu w OlsztynieWykaz realizowanych sprawAktualny
18729-08-2016Wpisanie podmiotu leczniczego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów województwie warmińsko-mazurskim.Wykaz realizowanych sprawAktualny
18815-02-2016Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowcówWykaz realizowanych sprawAktualny
18925-04-2016Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieliWykaz realizowanych sprawAktualny
19007-03-2016Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportuWykaz realizowanych sprawAktualny
19108-03-2016Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
19223-02-2016Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, kursy na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradcówWykaz realizowanych sprawAktualny
19308-03-2016Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowychWykaz realizowanych sprawAktualny
19417-02-2016Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjneWykaz realizowanych sprawAktualny
19507-03-2016Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologicznąWykaz realizowanych sprawAktualny
19607-03-2016Wpis na Listę Produktów TradycyjnychWykaz realizowanych sprawAktualny
19717-02-2016Wprowadzający pojazdy / Pojazdy wycofane z eksploatacjiWykaz realizowanych sprawAktualny
19819-02-2016Wydanie wtórnika zaświadczenia ADRWykaz realizowanych sprawAktualny
19915-02-2017Wydanie zezwolenia na prowadzenie leczenia substytucyjnego składanego do Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
20019-02-2016Wydawanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadówWykaz realizowanych sprawAktualny
Wyświetlone 181-200 z 231 rekordów.