Urząd Marszałkowski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
8101-03-2016Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
8201-03-2016Stypendia sportoweWykaz realizowanych sprawAktualny
8301-03-2016Udostępnienie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoWykaz realizowanych sprawAktualny
8401-03-2016Udzielenie dotacji na realizację zadań samorządu województwa zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieWykaz realizowanych sprawAktualny
8503-03-2016Ustanawianie i znoszenie obrębów ochronnych dla rybWykaz realizowanych sprawAktualny
8603-03-2016Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha KętrzyńskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
8703-03-2016Wniosek o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów RolnychWykaz realizowanych sprawAktualny
8803-03-2016Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej stosowania przez podległe jednostki polityki Zrównoważonych Zamówień Publicznych, w tym zielonych zamówień i klauzuli społecznych – data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22 lutego 2016 r.Wykaz petycjiAktualny
8907-03-2016Wpis na Listę Produktów TradycyjnychWykaz realizowanych sprawAktualny
9007-03-2016Wniosek o umieszczenie inwestycji w programie rozwoju bazy sportowej w Województwie Warmińsko-MazurskimWykaz realizowanych sprawAktualny
9107-03-2016Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaWykaz realizowanych sprawAktualny
9207-03-2016Wniosek o zgodę na używanie herbu Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
9307-03-2016Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportuWykaz realizowanych sprawAktualny
9407-03-2016Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologicznąWykaz realizowanych sprawAktualny
9508-03-2016Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowychWykaz realizowanych sprawAktualny
9608-03-2016Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej częściWykaz realizowanych sprawAktualny
9708-03-2016Wydawanie pozwoleń zintegrowanychWykaz realizowanych sprawAktualny
9808-03-2016Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
9908-03-2016Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników GórskichWykaz realizowanych sprawAktualny
10008-03-2016Wydawanie zezwoleń na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnychWykaz realizowanych sprawAktualny
Wyświetlone 81-100 z 240 rekordów.