Urząd Marszałkowski

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
22108-03-2016Zawarcie umowy dotyczącej refundacji kosztów sprzedaży biletów ulgowych osobom uprawnionym do korzystania z ulgowych przejazdów autobusowych, na podstawie odpowiednich ustawWykaz realizowanych sprawAktualny
22208-11-2018Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskichWykaz realizowanych sprawAktualny
22320-09-2019Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownychWykaz realizowanych sprawAktualny
22402-02-2023Kategoryzacja obiektów hotelarskich położonych na terenie Województwa Warmińsko-MazurskiegoWykaz realizowanych sprawAktualny
22521-12-2022Petycja mieszkańców Wsi Żabiny dotycząca inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo"Wykaz petycjiAktualny
22621-12-2022Petycja mieszkańców Wsi Tuczki dotycząca inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo"Wykaz petycjiAktualny
22702-02-2016Biuro Regionalne w EłkuDepartamenty / BiuraAktualny
22820-01-2023Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wsparcia diagnostyki i leczenia niepłodności z wyłączeniem metod medycznie wspomaganej reprodukcji na rok 2023Wykaz realizowanych sprawAktualny
22907-11-2016Wydawanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok oraz zgód na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt.Wykaz realizowanych sprawAktualny
23019-03-2019Zgłoszenie szkody powstałej w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, sarny i daniele na obszarach niewchodzących w skłąd obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie).Wykaz realizowanych sprawAktualny
23123-01-2023Pełnomocnik Marszałka ds. MłodzieżyDepartamenty / BiuraAktualny
23219-02-2016Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie)Wykaz realizowanych sprawAktualny
23329-09-2020Dostępność UrzęduUrząd MarszałkowskiAktualny
23401-10-2017Departament Turystyki i SportuDepartamenty / BiuraAktualny
23530-01-2023Program Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2023 rokWykaz realizowanych sprawAktualny
23608-03-2016Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiskaWykaz realizowanych sprawAktualny
23723-02-2016Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska (art. 317 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska)Wykaz realizowanych sprawAktualny
23801-02-2023Petycja dotyczącej zmiany uchwały Nr XIX/343/20 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki WelWykaz petycjiAktualny
23903-02-2023Wydawanie zaświadczeńWykaz realizowanych sprawAktualny
24003-02-2023Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług TurystycznychWykaz realizowanych sprawAktualny
Wyświetlone 221-240 z 240 rekordów.