Wersja obowiązująca z dnia

Porządek obrad XLIV Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29 listopada 2022 r.

Załączniki