Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 2021/BZP 00166389/01 dla projektu RPWM.09.03.02-28-0001/20 Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

Załączniki