Oferta Stowarzyszenia Varmia Cultura z siedzibą w Ignalinie dotycząca realizacji zadania publicznego pn. Czepce warmińskie – inwentaryzacja i dokumentacja dziedzictwa niematerialnego Warmii

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Oferty pozakonkursowe
Wersja z dnia

Oferta Stowarzyszenia Varmia Cultura z siedzibą w Ignalinie dotycząca realizacji zadania publicznego pn. Czepce warmińskie – inwentaryzacja i dokumentacja dziedzictwa niematerialnego Warmii

Informujemy, że dnia 15 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Varmia Cultura z siedzibą w Ignalinie złożyło do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Czepce warmińskie – inwentaryzacja i dokumentacja dziedzictwa niematerialnego Warmii. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest zbieżne z priorytetowymi zadaniami, określonymi w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 dla obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego tj. Wzrost aktywności mieszkańców regionu jako twórców i odbiorców kultury.

Proponowane do realizacji zadanie dotyczy dziedzictwa niematerialnego Warmii tj. obejmuje identyfikację, dokumentowanie i zachowanie umiejętności wytwórstwa tradycyjnego czepca warmińskiego. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości i wiedzy na temat niematerialnego dziedzictwa regionu oraz tworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej ze spuścizną regionu. Możliwość szerokiego dostępu do wiedzy związanej z wzornictwem haftu czepcowego otwiera także drogę do wykorzystania go w celach promocji i rozwoju turystyki, tożsamości regionu Warmii i Mazur oraz rozpoznawalności na tle innych miejsc w naszym kraju. Realizacja zadania przyczynia się do ochrony niematerialnego dziedzictwa regionu oraz wzmacniania jego tożsamości i indywidualności kulturowej.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 lipca 2021 r., uznając celowość realizacji zadania, będącego przedmiotem złożonej przez Stowarzyszenie oferty, zarekomendował jej dofinansowanie w wysokości 6 700 zł (sześć tysięcy siedemset złotych).

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w BIP, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować pisemnie do Departamentu Kultury i Edukacji na adres: ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn lub e-mailowo: dke@warmia.mazury.pl

Załączniki