Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, konkursy, ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
ogłasza


II otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zasady udzielania dotacji oraz wzór oferty realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
www.warmia.mazury.pl zakładka KULTURA I EDUKACJA /KULTURA/PROGRAMY/WNIOSKI I FORMULARZE

Oferty należy składać od 11 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r.

listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Kultury i Edukacji,
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn

lub osobiście:
Departament Kultury i Edukacji
ul. Partyzantów 87, Olsztyn
w sekretariacie

O zachowaniu terminu decyduje data: stempla pocztowego / osobistego złożenia oferty do Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Druki ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Edukacji, ul. Partyzantów 87, tel. (89) 521 69 53.

Oferty należy składać na drukach zgodnych ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLIV/847/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu samorządu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2010 r. nr 197, poz. 2545) wraz z załącznikami.

Kwota przeznaczona na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach ogłoszonego konkursu wynosi 275 000 zł.

 

Klauzula informacyjna RODO

Uchwała nr 31/452/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 lipca 2019 r. ws. konkursu wraz załącznikami