Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wszelkich dokumentów zmierzających do przymusowego wyegzekwowania dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w trybie administracyjnym.

Numer aktu: 70/858/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2016-01-01

Status: Nieobowiązujący

Traci moc: 1/8/15/V

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Panią Julitę Kozłowską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich dokumentów zmierzających do przymusowego wyegzekwowania, udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dofinansowania w trybie administracyjnym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.), w tym w szczególności do podpisywania upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Załączniki: