Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-10-29XI/178/19Uchwała w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.Obowiązujący
822019-10-29XI/177/19Uchwała w sprawie przyjęcia materiału informacyjnego pod nazwą: „X-lecie funkcjonowania parków krajobrazowych jako jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa”.Obowiązujący
832019-10-29XI/176/19Uchwała w sprawie przyjęcia „Informacji o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”.Obowiązujący
842019-09-24X/175/19Uchwała w sprawie przekazania według właściwości petycji pn. „Petycja w sprawie ekspresu regionalnego Olsztyn – Działdowo”.Obowiązujący
852019-09-24X/174/19Uchwała w sprawie wniosku o powołanie komisji wspólnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rady Miasta Olsztyna.Obowiązujący
862019-09-24X/173/19Uchwała w sprawie skargi na Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
872019-09-24X/172/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
882019-09-24X/171/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
892019-09-24X/170/19Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.Obowiązujący
902019-09-24X/169/19Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.- w zakresie dróg krajowych oraz przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko ww. Aktualizacji Programu.Obowiązujący
Strona 9 z 279