Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-03-26V/93/19Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Fundację na rzecz Ochrony Środowiska i Zrównoważonej Urbanizacji Natura 2010 do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”.Obowiązujący
722019-03-26V/92/19Uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku w Województwie Warmińsko-Mazurskim.Obowiązujący
732019-03-26V/91/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2018.Obowiązujący
742019-03-26V/90/19Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN).Obowiązujący
752019-03-26V/89/19Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie warmińskomazurskim w 2018 roku.”.Obowiązujący
762019-03-26V/111/19Uchwała w sprawie przekazania petycji w sprawie zbrodni komunistycznych popełnionych na polskich kombatantach według właściwości.Obowiązujący
772019-03-26V/110/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
782019-03-26V/109/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
792019-03-26V/108/19Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Orzysz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2019 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu.Obowiązujący
802019-03-26V/107/19Uchwała w sprawie udzielenia Gminie-Miastu Ełk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2019 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury.Obowiązujący
Strona 8 z 270