Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612014-04-30XXXVI/739/14Udzielenie Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2014 rokuObowiązujący
622015-08-26IX/221/15Zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Giżycko w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadań z zakresu właściwości zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy GiżyckoObowiązujący
632015-06-24VIII/186/15Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2014 rok.Obowiązujący
642015-06-24VIII/197/15Udzielenie pomocy finansowej Gminie - Miasto Działdowo na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Działdowie.Obowiązujący
652013-05-29XXVII/548/13Nabycie w drodze darowizny akcji Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w OlsztynieObowiązujący
662011-08-31IX/163/11Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki LiwyObowiązujący
672015-05-27VII/167/15Rozpatrzenie Informacji pn. ”Realizacja programów ZDW, strategia rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz działania na rzecz nowoczesnego administrowania tą siecią„.Obowiązujący
682016-03-22XV/381/16Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych rad społecznych.Obowiązujący
692016-03-22XV/379/16Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039.Obowiązujący
702015-06-24VIII/195/15Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny udziału prawa własności wynoszącego 12/100 części, w nieruchomości zabudowanej, położonej w Piszu, przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej jako działki nr 501/4, 501/7 i 501/10 o łącznej powierzchni 0,1697 ha, przekazanej na własność Powiatu Piskiego.Obowiązujący
Strona 7 z 270