Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-06-17VIII/143/19Uchwała w sprawie przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2018 rok”.Obowiązujący
622019-06-17VIII/142/19Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”.Obowiązujący
632019-06-17VIII/141/19Uchwała w sprawie uchwalenia Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko- Mazurskiego.Obowiązujący
642019-06-17VIII/140/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2018.Obowiązujący
652019-06-17VIII/139/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2018.Obowiązujący
662019-06-17VIII/138/19Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
672019-06-17VIII/137/19Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2018 rok.Obowiązujący
682019-06-17VIII/136/19Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
692019-05-28VII/135/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i FinansówObowiązujący
702019-05-28VII/134/19Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – EłkObowiązujący
Strona 7 z 273