Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-10-29XI/182/19Uchwała w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXIV/756/18 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. zmienionej uchwałą Nr III/56/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińskomazurskiego.Obowiązujący
622019-10-29XI/181/19Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.Obowiązujący
632019-10-29XI/180/19Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
642019-10-29XI/179/19Uchwała w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Warmińsko - Mazurskie.Obowiązujący
652019-10-29XI/178/19Uchwała w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.Obowiązujący
662019-10-29XI/177/19Uchwała w sprawie przyjęcia materiału informacyjnego pod nazwą: „X-lecie funkcjonowania parków krajobrazowych jako jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa”.Obowiązujący
672019-10-29XI/176/19Uchwała w sprawie przyjęcia „Informacji o funkcjonowaniu Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach”.Obowiązujący
682019-09-24X/175/19Uchwała w sprawie przekazania według właściwości petycji pn. „Petycja w sprawie ekspresu regionalnego Olsztyn – Działdowo”.Obowiązujący
692019-09-24X/174/19Uchwała w sprawie wniosku o powołanie komisji wspólnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rady Miasta Olsztyna.Obowiązujący
702019-09-24X/173/19Uchwała w sprawie skargi na Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
Strona 7 z 277