Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512019-11-26XII/208/19Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XI/181/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowymObowiązujący
522019-11-26XII/207/19Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na Uchwałę Nr 0102-405/19 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 października 2019 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr X/166/19 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimObowiązujący
532019-11-26XII/206/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
542019-11-26XII/205/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039Obowiązujący
552019-11-26XII/204/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie LubominoObowiązujący
562019-11-26XII/203/19Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Iława pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
572019-11-26XII/202/19Uchwała w sprawie zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ElbląguObowiązujący
582019-11-26XII/201/19Uchwała w sprawie zmian w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieObowiązujący
592019-11-26XII/200/19Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 598 na obszarze miasta OlsztynaObowiązujący
602019-11-26XII/199/19Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr AAA (o numerze ewidencyjnym W0001002862011) na obszarze miasta OlsztynaObowiązujący
Strona 6 z 279