Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-11-26XII/202/19Uchwała w sprawie zmian w Statucie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ElbląguObowiązujący
422019-11-26XII/201/19Uchwała w sprawie zmian w Statucie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w OlsztynieObowiązujący
432019-11-26XII/200/19Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 598 na obszarze miasta OlsztynaObowiązujący
442019-11-26XII/199/19Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr AAA (o numerze ewidencyjnym W0001002862011) na obszarze miasta OlsztynaObowiązujący
452019-11-26XII/198/19Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinek byłej drogi krajowej nr 53) na terenie Gminy PurdaObowiązujący
462019-11-26XII/197/19Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 527 na obszarze miasta OlsztynaObowiązujący
472019-11-26XII/196/19Uchwała w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Gminą Orneta w sprawie przejęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych OrnetyObowiązujący
482019-11-26XII/195/19Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana R. P. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
492019-11-26XII/194/19Uchwała w sprawie powołania składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieObowiązujący
502019-11-26XII/193/19Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieObowiązujący
Strona 5 z 277