Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-06-17VIII/145/19Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/11 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Elblągu.Obowiązujący
322019-06-17VIII/144/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za rok 2018.Obowiązujący
332019-06-17VIII/143/19Uchwała w sprawie przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2018 rok”.Obowiązujący
342019-06-17VIII/142/19Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2018-2022”.Obowiązujący
352019-06-17VIII/141/19Uchwała w sprawie uchwalenia Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko- Mazurskiego.Obowiązujący
362019-06-17VIII/140/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2018.Obowiązujący
372019-06-17VIII/139/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2018.Obowiązujący
382019-06-17VIII/138/19Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
392019-06-17VIII/137/19Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2018 rok.Obowiązujący
402019-06-17VIII/136/19Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
Strona 4 z 270