Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112020-06-30XVII/324/20Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówObowiązujący
122020-06-30XVII/323/20Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
132020-06-30XVII/322/20Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039Obowiązujący
142020-06-30XVII/321/20Uchwała w sprawie zmian Regulaminu Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
152020-06-30XVII/320/20Uchwała w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Województwu Warmińsko-Mazurskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publicznąUnieważniony
162020-06-30XVII/319/20Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2020 rokuObowiązujący
172020-06-30XVII/318/20Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2020 rokuObowiązujący
182020-06-30XVII/317/20Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć międzynarodowych w ramach Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2020 ROKU”Obowiązujący
192020-06-30XVII/316/20Uchwała w sprawie udzielenia Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kulturyObowiązujący
202020-06-30XVII/315/20Uchwała w sprawie udzielenia Gminie-Miastu Mrągowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2020 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w MrągowieObowiązujący
Strona 2 z 286