Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412018-12-04II/35/18Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r., znak: PN.4131.430.2018, sprostowane postanowieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2018 r., znak: PN.4131.430.1.2018, stwierdzające nieważność załącznika do uchwały nr XLI/867/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w części dotyczącej wymienionych w sentencji ww. rozstrzygnięcia przepisówObowiązujący
1422018-12-04II/34/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
1432018-12-04II/33/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2018-2039Obowiązujący
1442018-12-04II/32/18Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019Obowiązujący
1452018-12-04II/31/18Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1462018-12-04II/30/18Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1472018-12-04II/29/18Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1482018-12-04II/28/18Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1492018-12-04II/27/18Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1502018-12-04II/26/18Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
Strona 15 z 270