Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412019-06-17VIII/156/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.Obowiązujący
1422019-06-17VIII/155/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
1432019-06-17VIII/154/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
1442019-06-17VIII/153/19Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.Obowiązujący
1452019-06-17VIII/152/19Uchwała w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 uchwalonego uchwałą nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.Obowiązujący
1462019-06-17VIII/151/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2019 roku.Obowiązujący
1472019-06-17VIII/150/19Uchwała w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
1482019-06-17VIII/149/19Uchwała w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury tj. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w nieruchomość gruntową niezabudowaną.Obowiązujący
1492019-06-17VIII/148/19Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Lidzbark.Obowiązujący
1502019-06-17VIII/147/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2019 roku.Obowiązujący
Strona 15 z 283