Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212019-11-26XII/214/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonanej przez urzędy skarboweObowiązujący
1222019-11-26XII/213/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji z analizy oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa, Sekretarza Województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa, dokonanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1232019-11-26XII/212/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonanej przez Przewodniczącą SejmikuObowiązujący
1242019-11-26XII/211/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1252019-11-26XII/210/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1262019-11-26XII/209/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1272019-11-26XII/208/19Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XI/181/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowymObowiązujący
1282019-11-26XII/207/19Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na Uchwałę Nr 0102-405/19 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 października 2019 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr X/166/19 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskimObowiązujący
1292019-11-26XII/206/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
1302019-11-26XII/205/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039Obowiązujący
Strona 13 z 286