Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112019-02-18IV/65/19Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.Obowiązujący
1122019-02-18IV/64/19Uchwała w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.Obowiązujący
1132019-02-18IV/63/19Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2019 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.Obowiązujący
1142019-02-18IV/62/19Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2019”.Obowiązujący
1152018-12-28III/61/18Uchwała w sprawie przekazania petycji o przeprowadzenie remontu dróg na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity według właściwościObowiązujący
1162018-12-28III/60/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podpisania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym – dokumentu opracowanego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR)Obowiązujący
1172018-12-28III/59/18Uchwała w sprawie dokonania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie przeniesienia prawa własności w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, 66/100 udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 m. Biskupiec, przy ul. Przemysłowej 3 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120/1 o pow. 0,1836 ha , KW Nr OL1B/00021896/0Obowiązujący
1182018-12-28III/58/18Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1192018-12-28III/57/18Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Ełckiemu, Olsztyńskiemu oraz Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2019 roku działalności Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku WarmińskimObowiązujący
1202018-12-28III/56/18Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/756/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
Strona 12 z 270