Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112019-10-29XI/186/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
1122019-10-29XI/185/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
1132019-10-29XI/184/19Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubomino.Unieważniony
1142019-10-29XI/183/19Uchwała w sprawie wyposażenia Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d’ Amor – Warmia i Mazury w Olsztynie w udział 135/1000 części nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Dąbrowszczaków 39.Obowiązujący
1152019-10-29XI/182/19Uchwała w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXIV/756/18 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. zmienionej uchwałą Nr III/56/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie pomocy rzeczowej powiatom z obszaru województwa warmińskomazurskiego.Obowiązujący
1162019-10-29XI/181/19Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/701/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.Obowiązujący
1172019-10-29XI/180/19Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
1182019-10-29XI/179/19Uchwała w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Warmińsko - Mazurskie.Obowiązujący
1192019-10-29XI/178/19Uchwała w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych za rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.Obowiązujący
1202019-10-29XI/177/19Uchwała w sprawie przyjęcia materiału informacyjnego pod nazwą: „X-lecie funkcjonowania parków krajobrazowych jako jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa”.Obowiązujący
Strona 12 z 283