Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012019-11-26XII/196/19Uchwała w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, a Gminą Orneta w sprawie przejęcia przez Gminę niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych OrnetyObowiązujący
1022019-11-26XII/195/19Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana R. P. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
1032019-11-26XII/194/19Uchwała w sprawie powołania składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieObowiązujący
1042019-11-26XII/193/19Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieObowiązujący
1052019-11-26XII/192/19Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieObowiązujący
1062019-11-26XII/191/19Uchwała w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieObowiązujący
1072019-11-26XII/190/19Uchwała w sprawie określenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. - w zakresie dróg krajowychObowiązujący
1082019-11-26XII/189/19Uchwała w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr VIII/190/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/700/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r.Obowiązujący
1092019-11-26XII/188/19Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020Zmieniony
1102019-11-26XII/187/19Uchwała w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji „Strategii Rozwoju Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w latach 2015-2022”Obowiązujący
Strona 11 z 283