Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4124-11-201562/714/15/VAktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduObowiązujący
4219-02-200810/62/08/IIIAktualizacja składu osobowego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
4329-04-2008XVII/370/08Aktualizacja wskaźników służących ocenie realizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
4420-07-200946/570/09/IIIAktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów RewitalizacjiUchwały ZarząduZmieniony
4510-11-200970/815/09/IIIAktualizacji procedur w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorzadom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
4618-05-200932/361/09/IIIAktualizacji procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
4729-01-20166/37/16/VAnulowanie konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytoweUchwały ZarząduObowiązujący
4830-12-2008XXV/474/08Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2009Uchwały SejmikuZmieniony
4930-12-2013XXXIII/644/13Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rokUchwały SejmikuZmieniony
5030-12-2014III/35/14Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rokUchwały SejmikuZmieniony
5130-12-2015XIII/297/15Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rokUchwały SejmikuZmieniony
5228-12-2007XIV/279/07Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008Uchwały SejmikuObowiązujący
5329-12-2009XXXVI/688/09Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2010Uchwały SejmikuZmieniony
5428-12-2010III/35/10Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011Uchwały SejmikuZmieniony
5528-12-2011XIII/236/11Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2012Uchwały SejmikuZmieniony
5628-12-2012XXIII/447/12Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2013Uchwały SejmikuZmieniony
5722-09-200960/702/09/IIIDarowizna zintegrowanej linii do radioterapiiUchwały ZarząduObowiązujący
5803-04-200923/257/09/IIIDecyzja o ogłoszeniu konkursu w ramach I Priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoUchwały ZarząduObowiązujący
5928-08-2007X/194/07Deklaracja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie utworzenia Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej S.A.Uchwały SejmikuObowiązujący
6020-03-2007VI/90/07Deklaracja współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w finansowaniu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu FinansowegoUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 41-60 z 14,863 rekordów.