Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2116-06-201531/325/15/VAktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduObowiązujący
2217-03-200919/195/09/IIIAktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduObowiązujący
2304-01-20111/1/11/IVAktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
2404-01-20111/2/11/IVAktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
2521-12-201062/1162/10/IVAktualizacja procedury KP-001 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działan: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 w czesci dotyczacej działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
2601-10-201248/675/12/IVAktualizacja procedury KP-001/v.7/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działań: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
2713-08-201340/539/13/IVAktualizacja procedury KP-001/v.8/z - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla działan: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 413 „Wdra\002anie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
2822-10-201353/719/13/IVAktualizacja procedury KP-004/v.6/z – Książka procedur zmiany umowy w ramach PROW 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
2905-03-201311/157/13/IVAktualizacja procedury KP-006 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie zadań delegowanych Samorządom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3010-10-201154/688/11/IVAktualizacja procedury KP-006 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie zadań delegowanych Samorządom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3119-05-201526/260/15/VAktualizacja procedury KP-006 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie zadań delegowanych Samorządom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduObowiązujący
3207-09-201042/820/10/IIIAktualizacja procedury KP-014 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach PROW na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3324-10-201156/712/11/IVAktualizacja procedury KP-014 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 321 125 „Poprawiania i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa – Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w zakresie zadan delegowanych Samorzadom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3430-04-201321/315/13/IVAktualizacja procedury KP-017/v.5/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 w ramach wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3513-05-201427/324/14/IVAktualizacja procedury KP-017/v.6/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 w ramach wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3627-05-201325/381/13/IVAktualizacja procedury KP-611-189-ARiMR/4/z - Zmiana przeznaczenia operacji/ przeniesienie praw własności lub posiadania/ zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3709-09-201345/573/13/IVAktualizacja procedury KP-611-295-ARiMR/2/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
3819-01-20096/29/09/IIIAktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Uchwały ZarząduObowiązujący
3902-03-200915/114/09/IIIAktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
4018-05-200932/362/09/IIIAktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 14,863 rekordów.