Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
18125-11-2015XII/290/15Rozpatrzenie Informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2015 r. przez Członków Zarządu Województwa, Skarbnika Województwa, Sekretarza Województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa, dokonanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
18226-05-2014XXXVII/751/14Powołanie członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Uchwały SejmikuObowiązujący
18319-04-2011VI/114/11Zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Aleksandra Sewruka w ElbląguUchwały SejmikuObowiązujący
18427-05-2015VII/178/15Wybór przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.Uchwały SejmikuObowiązujący
18508-06-2010XL/784/10Zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych za I półroczeUchwały SejmikuZmieniony
18630-12-2013XXXIII/650/13Udzielenie Powiatowi Olsztyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2014 r. Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w BiskupcuUchwały SejmikuObowiązujący
18726-08-2015IX/222/15Nadanie statutu Welskiemu Parkowi KrajobrazowemuUchwały SejmikuUchylony
18825-11-2015XII/286/15Odmowa uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, dotyczącego Uchwały Nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
18930-12-2015XIII/300/15Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli za okres grudzień 2014 r. – listopad 2015 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
19021-06-2011VIII/136/11Rozpatrzenie Informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2010 rokuUchwały SejmikuObowiązujący
19127-05-2015VII/177/15Udzielenie Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działań w zakresie kultury realizowanych przez miejskie instytucje kultury.Uchwały SejmikuObowiązujący
19229-04-2015VI/151/15Przyjęcie informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2014 rokuUchwały SejmikuObowiązujący
19325-11-2015XII/289/15Zmiany w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Uchwały SejmikuObowiązujący
19429-05-2013XXVII/549/13Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2028Uchwały SejmikuObowiązujący
19525-11-2015XII/279/15Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoNr IV/113/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenia pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013Uchwały SejmikuObowiązujący
19627-05-2015VII/173/15Zmiana Uchwały Nr III/83/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia z dnia z 30 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Piskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2015 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu.Uchwały SejmikuObowiązujący
19716-02-2015IV/113/15Przekazanie środków z funduszy europejskich oraz udzielenie pomocy finansowej Partnerom Projektu na zakup nieruchomości oraz na wydatki związane z ich zakupem w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińskomazurskie” PO RPW 2007-2013Uchwały SejmikuZmieniony
19828-12-2010III/34/10Wieloletnie Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2029Uchwały SejmikuObowiązujący
19927-05-2015VII/167/15Rozpatrzenie Informacji pn. ”Realizacja programów ZDW, strategia rozwoju sieci dróg wojewódzkich oraz działania na rzecz nowoczesnego administrowania tą siecią„.Uchwały SejmikuObowiązujący
20026-10-2010XLIV/856/10Przyjęcie planu aglomeracji NidzicaUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 181-200 z 14,844 rekordów.