Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16111-02-201410/80/14/IVUdzielenie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Pani Alinie JanuszewskiejUchwały ZarząduObowiązujący
16215-02-201110/81/11/IVPowołanie Komisji Stypendialnej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „DrINNO2 – budowanie potencjału społecznego wysokiej klasy specjalistów w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanego przez Biuro Projektów Transferu Wiedzy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
16315-02-201110/82/11/IVZatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” oraz Zasad jego realizacjiUchwały ZarząduObowiązujący
16411-02-201410/82/14/IVNabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w drodze bezprzetargowej po obniżonej cenie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 18 m. Elbląg, działka nr 37/4Uchwały ZarząduObowiązujący
16515-02-201110/83/11/IVDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
16611-02-201410/83/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Uchwały ZarząduNieobowiązujący
16715-02-201110/84/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiUchwały ZarząduObowiązujący
16811-02-201410/84/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Uchwały ZarząduObowiązujący
16915-02-201110/85/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiUchwały ZarząduObowiązujący
17011-02-201410/85/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Uchwały ZarząduObowiązujący
17115-02-201110/86/11/IVUstalenie formy konkursu 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiUchwały ZarząduObowiązujący
17211-02-201410/86/14/IVDofinansowanie w 2014 roku, ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kosztów działania zakładów aktywności zawodowejUchwały ZarząduObowiązujący
17315-02-201110/87/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/7.2.3Uchwały ZarząduObowiązujący
17411-02-201410/87/14/IVPrzyjęcie sprawozdania z działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w 2013 r. oraz planu działań ww. jednostki na rok 2014.Uchwały ZarząduObowiązujący
17515-02-201110/88/11/IVZmiana Uchwały Nr 62/1181/10/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu 02/10/1.3Uchwały ZarząduObowiązujący
17611-02-201410/88/14/IVZatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do finansowania w ramach działania 125 Schemat II „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie priorytetu gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16 a ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) dla drugiego naboru wniosków w 2014 roku Uchwały ZarząduObowiązujący
17715-02-201110/89/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚPUchwały ZarząduObowiązujący
17815-02-201110/90/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚPUchwały ZarząduObowiązujący
17915-02-201110/91/11/IVUstalenie formy konkursu 01/11/7.2.2 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduObowiązujący
18015-02-201110/92/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/7.2.2 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
Wyświetlone 161-180 z 14,844 rekordów.