Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
12124-02-201010/164/10/IIIUstalenie formy konkursu nr 01/10/2.1.5 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
12224-02-201010/165/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/2.1.5 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
12324-02-201010/166/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/5.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowaUchwały ZarząduObowiązujący
12424-02-201010/167/10/IIIUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/10/5.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
12524-02-201010/168/10/IIIUstalenie formy konkursu nr 01/10/5.1.1 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
12624-02-201010/169/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/5.1.1 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduObowiązujący
12720-02-201810/169/18/VUchwała w sprawie nadania numeru drodze gminnej położonej w gminie GietrzwałdUchwały ZarząduObowiązujący
12824-02-201010/170/10/IIIZmiana uchwały Nr 46/580/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 03/09/5.1.6 Schemat AUchwały ZarząduObowiązujący
12920-02-201810/170/18/VUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do podpisywania pism i dokumentów związanych z dokonywaniem czynności w ramach prowadzenia kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduUnieważniony
13020-02-201810/171/18/VUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi.Uchwały ZarząduUnieważniony
13120-02-201810/172/18/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Łukaszowi Popławskiemu Kierownikowi Biura Projektów Energetyka Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, do wykonywania czynności i składania oświadczeń woli związanych z realizacją umów ramowych zawartych z ekspertami dokonującymi oceny w Komisjach Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
13224-02-201010/173/10/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu o nazwie „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduUchylony
13320-02-201810/173/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-004/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
13424-02-201010/174/10/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2010 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznejUchwały ZarząduObowiązujący
13520-02-201810/175/18/VUchwała zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 37/528/17/V z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, pt. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwały ZarząduObowiązujący
13620-02-201810/176/18/VUchwała w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
13720-02-201810/177/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.Uchwały ZarząduObowiązujący
13819-02-200810/54/08/IIIZmiana uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom powiatowym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: Uchwałę nr 62/289/04/II z dnia 14 grudnia 2004 r., Uchwałę nr 58/338/05/II z dn. 13 grudnia 2005r. i Uchwałę nr 61/329/06/II z dn. 06 listopada 2006r.Uchwały ZarząduZmieniony
13919-02-200810/55/08/IIIZmiana uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom gminnym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: Uchwałę Nr 62/290/04/II z dnia 14 grudnia 2004 r., Uchwałę Nr 58/339/05/II z dn. 13 grudnia 2005r. i Uchwałę Nr 61/328/06/II z dn. 06 listopada 2006r.Uchwały ZarząduZmieniony
14019-02-200810/56/08/IIIUdzielenie upoważnienia Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pt.: „ Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” w ramach Poddziałania 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 przez okres jego realizacjiUchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 121-140 z 14,863 rekordów.