Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16130-10-2007XII/217/07Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
16230-10-2007XII/226/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informacji nt. Programów operacyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2007 – 2013, współfinansowanych ze środków Unii EuropejskiejUchwały SejmikuObowiązujący
16330-10-2007XII/227/07Zatwierdzenie „Strategii informatyzacji województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2007-2015”Uchwały SejmikuObowiązujący
16430-10-2007XII/223/07Rozpatrzenie materiału nt. „Aleje przydrożne Województwa Warmińsko-Mazurskiego – gospodarka przestrzenią i zasobami dziedzictwa kulturowego”.Uchwały SejmikuObowiązujący
16530-10-2007XII/241/07Rozpatrzenie złożonej przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
16630-10-2007XII/229/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
16730-10-2007XII/214/07Wygaśnięcie mandatu radnego Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
16830-10-2007XII/238/07Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prawa własności nieruchomościUchwały SejmikuObowiązujący
16930-10-2007XII/218/07Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
17030-10-2007XII/237/07Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ReszluUchwały SejmikuNieobowiązujący
17130-10-2007XII/239/07Uzgodnienie podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckieUchwały SejmikuObowiązujący
17230-10-2007XII/232/07Udzielenia Gminie - Miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów realizacji projektu pn.: „Naturalne i kulturalne dziedzictwo południowego Bałtyku – wyzwania i perspektywy rozwoju regionalnego – LAGOMAR”Uchwały SejmikuObowiązujący
17330-10-2007XII/231/07Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuObowiązujący
17430-10-2007XII/234/07Zmiana Uchwały Nr XXXIX/540/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Zasad współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymiUchwały SejmikuNieobowiązujący
17530-10-2007XII/240/07Rozpatrzenie skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Chorób Wewnętrznych „El-Vita” Sp. z o.o. w Elblągu na działalność Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie udzielonej przez Zarząd Województwa zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu terenu pod budowę stacji dializUchwały SejmikuObowiązujący
17630-10-2007XII/230/07Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytówUchwały SejmikuObowiązujący
17730-10-2007XII/225/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informacji na temat: „Ocena aktualnej sytuacji na rynku pracy”Uchwały SejmikuObowiązujący
17830-10-2007XII/228/07Uchwalenie Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008Uchwały SejmikuObowiązujący
17930-10-2007XII/233/07Zmiana uchwały nr VI/87/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 marca 2007r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
18030-10-2007XII/219/07Przyjęcie rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 14,848 rekordów.