Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4120-03-2007VI/99/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
4220-03-2007VI/92/07Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we FromborkuUchwały SejmikuObowiązujący
4320-03-2007VI/83/07Przyjęcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rokUchwały SejmikuNieobowiązujący
4420-03-2007VI/104/07Upoważnienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do powiadomienia Skarbnika Województwa o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnegoUchwały SejmikuObowiązujący
4520-03-2007VI/95/07Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
4620-03-2007VI/107/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
4720-03-2007VI/97/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
4820-03-2007VI/84/07Uchwalenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011”Uchwały SejmikuNieobowiązujący
4924-04-2007VII/117/07Udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejUchwały SejmikuZmieniony
5024-04-2007VII/125/07Wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu – obowiązujących przy sporządzaniu tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w śuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w ElbląguUchwały SejmikuObowiązujący
5124-04-2007VII/126/07Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom w II edycji konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur”Uchwały SejmikuObowiązujący
5224-04-2007VII/108/07Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
5324-04-2007VII/114/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji nt. „Stan i realizacja działań, wdrażanych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”Uchwały SejmikuObowiązujący
5424-04-2007VII/112/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z realizacji „Regionalnego Programu Rozwoju Rolnictwa na lata 2002-2006” w roku 2006Uchwały SejmikuObowiązujący
5524-04-2007VII/118/07Zatwierdzenie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego na rok 2007Uchwały SejmikuObowiązujący
5624-04-2007VII/113/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego materiału pt. „Realizacja zadań Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego w roku 2006 na terenie Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
5724-04-2007VII/128/07Desygnowanie przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Wojewódzkiej Rady Ochrony PrzyrodyUchwały SejmikuObowiązujący
5824-04-2007VII/110/07Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi WojewództwaUchwały SejmikuObowiązujący
5924-04-2007VII/109/07Zmiany w składzie osobowym Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
6024-04-2007VII/115/07Rozpatrzenia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji nt. „Realizacja strategii rozwoju turystyki w Województwie Warmińsko – Mazurskim w latach 2000 – 2006”Uchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 41-60 z 14,844 rekordów.