Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
115-03-201616/255/16/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduObowiązujący
231-03-201619/324/16/VUchwała w sprawie wskazania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie do pełnienia w imieniu i na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego roli Beneficjenta do realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa.Uchwały ZarząduObowiązujący
324-11-201562/704/15/VPrzyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.Uchwały ZarząduZmieniony
407-07-201535/383/15/VUchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie oraz ustalenia wysokości składników jej wynagrodzenia.Uchwały ZarząduObowiązujący
515-03-201616/256/16/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduObowiązujący
616-02-201610/132/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Uchwały ZarząduZmieniony
707-07-201535/384/15/VUchwała w sprawie udzielenia dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie pełnomocnictwa do jednoosobowego działania.Uchwały ZarząduObowiązujący
831-03-201619/321/16/VUchwała w sprawie: aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.Uchwały ZarząduObowiązujący
921-03-201617/282/16/VUchwała w sprawie udzielenia zgody Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na nieodpłatne przekazanie do użytkowania Gminie Rybno gruntu obejmującego fragment dz. nr 513 obręb 15 Rybno, gm. RybnoUchwały ZarząduObowiązujący
1029-03-201618/315/16/VUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącymUchwały ZarząduObowiązujący
1121-03-201617/283/16/VUchwała w sprawie udzielenia zgody Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na nieodpłatne przekazanie do użytkowania Gminie Orneta gruntu obejmującego fragment dz. nr 61/1 i nr 142 obręb 5 Drwęczno, gm. OrnetaUchwały ZarząduObowiązujący
1212-04-201622/354/16/VUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rokUchwały ZarząduObowiązujący
1309-02-20168/86/16/VUchwała w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do Arkusza Organizacji Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie na rok szkolny 2015/2016.Uchwały ZarząduObowiązujący
1411-08-201540/440/15/VUchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z Filią w Olecku na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
1507-07-201535/385/15/VUchwała w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu oraz ustalenia wysokości składników jej wynagrodzenia.Uchwały ZarząduObowiązujący
1621-03-201617/279/16/VUchwała w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2016 roku.Uchwały ZarząduObowiązujący
1707-07-201535/386/15/VUchwała w sprawie udzielenia dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu pełnomocnictwa do jednoosobowego działania.Uchwały ZarząduObowiązujący
1822-02-201611/143/16/VZmiana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/622/15/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r.Uchwały ZarząduUnieważniony
1929-03-201618/319/16/VUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań i informacjiUchwały ZarząduObowiązujący
2011-08-201540/439/15/VUchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 14,863 rekordów.