Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
16124-06-2015VIII/192/15Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2014 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”.Uchwały SejmikuObowiązujący
16222-02-2011IV/62/11Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji wyjazdu członków Szkolnego Klubu Europejskiego "Nasza Europa" na międzynarodową konferencję NHSMUN - National High School Model United Nations 2011Uchwały SejmikuObowiązujący
16322-02-2011IV/76/11Wskazanie kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2011 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiUchwały SejmikuObowiązujący
16426-11-2013XXXII/637/13Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rokUchwały SejmikuObowiązujący
16530-09-2015X/236/15Przyjęcie dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie Warmińsko- Mazurskim w pierwszym półroczu 2015 roku.”Uchwały SejmikuObowiązujący
16630-12-2015XIII/311/15Udzielenie Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach.Uchwały SejmikuObowiązujący
16725-02-2014XXXIV/689/14Udzielenie pomocy finansowej Gminie Nidzica na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w NidzicyUchwały SejmikuObowiązujący
16819-04-2011VI/108/11Rozpatrzenie rocznej informacji o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w 2010 r. złożonej przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ElbląguUchwały SejmikuObowiązujący
16928-10-2015XI/256/15Rozpatrzenie Informacji o stanie wdrażania programów operacyjnych i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
17024-06-2014XXXVIII/769/14Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”Uchwały SejmikuObowiązujący
17125-06-2013XXVIII/560/13Udzielenie Miastu Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2013 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.Uchwały SejmikuObowiązujący
17230-12-2008XXV/485/08Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
17326-10-2010XLIV/849/10Udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pilotażowym programie budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych "Biały Orlik" oraz udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu teytorialnego biorącym udział w tym Programie w roku 2010Uchwały SejmikuObowiązujący
17430-09-2014XL/815/14Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015”Uchwały SejmikuObowiązujący
17524-06-2015VIII/199/15Udzielenie pomocy finansowej Gminie Orneta na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w Ornecie.Uchwały SejmikuObowiązujący
17626-08-2015IX/212/15Przyjęcie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Raportu okresowego nr XIV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w I półroczu 2013 r."Uchwały SejmikuObowiązujący
17719-04-2011VI/113/11Nadanie Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkowi Etnograficznemu w OlsztynkuUchwały SejmikuObowiązujący
17808-06-2010XL/782/10Zmiana uchwały Nr XXXVIII/550/02 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie podziału Województwa Warmińsko Mazurskiego na okręgi wyborcze w celu wyboru radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko – MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
17924-06-2015VIII/189/15Rozpatrzenie sprawozdania z działalności oddziałów onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w 2014 r.Uchwały SejmikuObowiązujący
18028-10-2015XI/263/15Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
Wyświetlone 161-180 z 14,844 rekordów.