Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8128-09-2021XXX/461/21Uchwała w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
8228-09-2021XXX/460/21Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w I półroczu 2021 roku”Uchwały SejmikuObowiązujący
8328-09-2021XXX/459/21Uchwała w sprawie przyjęcia „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2030”Uchwały SejmikuObowiązujący
8427-09-202150/552/21/VIUchwała w sprawie ustalenia ceny wywoławczej zbycia w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 28 Szymany, jako działka nr 463/66, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1S/00058977/6Uchwały ZarząduObowiązujący
8527-09-202150/551/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, przy ul. Żołnierskiej 18a, na przedłużenie dotychczas obowiązującej umowy dzierżawy gruntu części działki nr 38, obręb 75 m. Olsztyna, położonej w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a obecnemu podmiotowi APCOA Parking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na czas określony tj. do dnia 31 maja 2031 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
8627-09-202150/547/21/VIUchwała w sprawie przyjęcia do stosowania procedury: KP-611-447-ARiMR/2/z „Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań objętych Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.Uchwały ZarząduObowiązujący
8727-09-202150/546/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 36/772/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
8827-09-202150/545/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 39/424/21/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowychUchwały ZarząduObowiązujący
8927-09-202150/544/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 49/663/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta - Olsztyn” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
9027-09-202150/543/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 40/534/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” w ramach Osi Priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu– Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 81-90 z 13,978 rekordów.