Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812018-12-04II/3/18Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/02 z 16 listopada 2002 r. w sprawie sposobu wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
822018-12-04II/32/18Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019Obowiązujący
832018-12-04II/33/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2018-2039Obowiązujący
842018-12-04II/34/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
852018-12-04II/35/18Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2018 r., znak: PN.4131.430.2018, sprostowane postanowieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2018 r., znak: PN.4131.430.1.2018, stwierdzające nieważność załącznika do uchwały nr XLI/867/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w części dotyczącej wymienionych w sentencji ww. rozstrzygnięcia przepisówObowiązujący
862014-12-12II/4/14Wybór Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
872018-12-04II/4/18Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie sposobu wyboru Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
882014-12-12II/5/14Ustalenie wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
892018-12-04II/5/18w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2002 r. w sprawie sposobu wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
902014-12-12II/6/14Wskazanie Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego upoważnionego do wydawania poleceń wyjazdów służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 9 z 283