Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812007-05-29VIII/138/07Rozpatrzenie Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za 2006 rObowiązujący
822007-05-29VIII/143/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
832007-05-29VIII/137/07Rozpatrzenie złożonego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie raportu ze stanu sanitarno - higienicznego Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
842007-05-29VIII/144/07Zmiana Uchwały Nr XLVII/643/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pienięŜnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należnościObowiązujący
852007-05-29VIII/150/07Wybór ofert i udzielenia dotacji z budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wykonywanie w 2007 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
862007-05-29VIII/152/07Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w OlsztynieObowiązujący
872007-05-29VIII/155/07Opinia projektu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowychObowiązujący
882007-05-29VIII/148/07Wskazanie kandydatów na członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w OlsztynkuObowiązujący
892007-05-29VIII/151/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w OlsztynieObowiązujący
902007-05-29VIII/153/07Podjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego działań zmierzających do organizacji i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej na rok 2008Zmieniony
Strona 9 z 283