Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-12-0257/789/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem podmiotom zewnętrznym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieokreślony boksu garażowego o powierzchni 16,60 m2, stanowiącego część nieruchomości zlokalizowanej w Piszu przy ul. Warszawskiej 21Obowiązujący
822019-12-0257/777/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 40/609/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego, planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 10a, Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (w części dotyczącej działań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego)Obowiązujący
832019-12-0257/783/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pana Jacka Alberskiego – pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do dokonywania czynności w ramach oględzin i szacowania szkód łowieckichObowiązujący
842019-12-0257/788/19/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmuObowiązujący
852019-12-0257/787/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem podmiotom zewnętrznym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego na czas nieokreślony 2 boksów garażowych zlokalizowanych na działce Nr 154 obręb 10 – Jabłońskie, m. Rostek, gm. GołdapObowiązujący
862019-12-0257/779/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 26/541/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo – Pieniężno na odcinku Braniewo – Wola Lipowska” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
872019-12-0257/784/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Nr 42/604/19/VI wyrażającą zgodę Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego – Regionalnemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Żurawiej.Obowiązujący
882019-12-0257/778/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 33/472/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT OlsztynaObowiązujący
892019-12-0257/786/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia biegłego rewidenta, celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie za rok 2019Obowiązujący
902019-11-26XII/200/19Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 598 na obszarze miasta OlsztynaObowiązujący
Strona 9 z 1259