Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812020-06-2628/372/20/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 marca 2019 r.Obowiązujący
822020-06-2327/358/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, na przedłużenie obowiązującej do 30.06.2020 r. umowy dzierżawy pomieszczenia w budynku portierni Szpitala dotychczasowemu dzierżawcy na czas określony do dnia 03.03.2021 r.Obowiązujący
832020-06-2327/356/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę środka trwałego pn. sklad opału - betonowy kojec, znajdujących się na nieruchomości gruntowej będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146Obowiązujący
842020-06-2327/351/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
852020-06-2327/362/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w 2020 roku do Konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2020”Obowiązujący
862020-06-2327/361/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka” w 2020 rokuObowiązujący
872020-06-2327/369/20/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w OlsztynieObowiązujący
882020-06-2327/370/20/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2019Obowiązujący
892020-06-2327/360/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres od 01.09.2020 r. do 30.08.2023 r. pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, na potrzeby prowadzenia statutowej działalności przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ElbląguObowiązujący
902020-06-2327/359/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na nabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Portowej w Węgorzewie oznaczonej numerem działki 759/2 o powierzchni 0,0364 haObowiązujący
Strona 9 z 1305